CALIU 2019-09-19T09:36:49+00:00

Associació juvenil de Sabadell per a noies d’entre 8 i 18 anys
Formació, educació i diversió

 Eduquem per a la felicitat!

Festa d’inauguració de curs!

Dia 27 de setembre
DE 17.30H – 19.30H

DE 1r FINS A 6è EPRI

SÒCIA 3 €
NO SÒCIA 5 €

CALIU

ACTIVITATS

MULTIMEDIA

COME ON!