CALIU 2019-06-07T07:43:49+00:00

Associació juvenil de Sabadell per a noies d’entre 8 i 18 anys
Formació, educació i diversió

 Eduquem per a la felicitat!

   
CALIU GUANYADOR DEL 3er PREMI DEL FESTIVAL D’SKETCHS 2019

Ja podeu veure les fotos d’un assaig a La Vall i de la funció de l’Sketch de caliu a: https://www.fotocasalmar.com/lang/es/tienda-y-area-clientes/login

usuari: 2019CALIU    mot de pas: 2019CALIU

Número guanyador: 622

CALIU

ACTIVITATS

MULTIMEDIA

COME ON!