PROJECTE EDUCATIU 2019-04-29T10:39:02+00:00

Club Caliu,

EDUQUEM PER A
LA FELICITAT

El club Caliu neix amb l’il·lusió de col·laborar amb els pares perquè les seves filles es plantegin de manera lliure metes altes i ben orientades.

> Aprendre a ESTIMAR
> Aprendre a DONAR-SE
> Aprendre a ser FELIÇ

El club és part del triangle educatiu format pels pares i l’escola per tal d’ajudar a créixer a les nenes desenvolupant totes les seves dimensions. Les dimensions de la persona son cinc:

Social

Física

Espiritual

Racional

Emocional

El projecte NORD és el programa en el que es basa el club per aprofitar el temps de lleure per aconseguir fites fàcilment transferibles a l’entorn familiar, social i escolar.

Amb aquest projecte, les nenes van consolidant la seva personalitat –per reforçar els punts forts i treballar els dèbils- i així el dia de demà, poder pendre decisions que les condueixin als seus objectius.

OBJECTIUS

Tenir les eines necessàries per poder pendre decisions de forma lliure i amb alegría.

El club com a punt de reunió, centre d’amistat i de confiança.

Servir a la societat i sensiblitzar-se amb els problemes de
l’entorn.

VALORS

El centre educatiu principal i pilar de la societat.
Les families són l’esquelet del club i el motiu del projecte NORD.

Abarcant totes les seves dimensions.
Som irrepetibles i tots tenim un fi únic. Tracte individualitzat.

Ben fet, per a obtenir bons hàbits i exercir la voluntat.
Per poder ser, el dia de demà, unes bones professionals en els seus àmbits.

Fruit d’una vida coherent, de l’amistat i la bona convivencia al centre.

El projecte NORD està format per varies activitats a a través de les quals es transmeten els valors humans i cristians i es treballen totes les dimensions. Cada nena del club és única iper això, se li fa un seguiment personalitzat i a mida.

Cada nena és un món. Doncs, com que el món te cinc continents, cadascú té les seves cinc dimensions.

Els 5 continents del món. Les 5 dimensions de la persona.


VOLUNTARIAT, CONVIVÈNCIES, CAMPS DE TREBALL

És la dimensió que defineix les nostres relacions amb les persones. La treballem amb activitats de voluntariat i entrega a les persones que més ho necessiten al nostre entorn. També creiem que es pot desenvolupar amb les relacions interpersonals del club, per aixó s’organitzen convivències i camps de treball nacionals i internacionals, adaptats a totes les edats, per fomentar l’amistat.


ACTIVITATS ESPORTIVES, SKETCH, GIMNÀSTICA

La dimensió més material de la persona però no per això la menys important. Tenim activitats d’esport, gimnàstica… que permeten assolir els reptes que es van plantejant i fomenten el treball en equip.


TALLER DE VALORS, FORMACIÓ, XERRADES

Dimensió trascendental de la persona i motiu de creixement personal. La treballem amb tallers de valors, xerrades sobre virtuts, seguiment personal de les nenes…


INTELLIGO, ESTUDI DIARI, ANGLÈS

Amb l’estudi diari al club, treballem aquesta quarta dimensió. A través del programa INTELLIGO i les activitats dirigides com les classes d’anglès. Amb aquestes activitats, aprenen la importancia de la constància, la perseverància i obtenen eines per una bona concentració i millor rendiment acadèmic.


ACTIVITATS CREATIVES I ARTÍSTIQUES, SEGUIMENT PERSONAL

Tractem aquesta part de la persona per tal que la nena tingui domini dels seus sentiments i sàpiga com conduir-los i expresar-los de manera creativa i positiva. A través d’activitats de ball i d’interpretació com els sketch, algunes de mes manuals com el Do It Yourself o manualitats i fins a classes de cuina.

La MONITORA és la persona encarregada d’organitzar les activitats i dur-les a terme, alhora que fa un seguiment personalitzat de cada nena per garantir el seu creixement dins del programa en tots els àmbits. La formació espiritual està confiada a la Prelatura de l’Opus Dei.

L’Associació Juvenil Club Caliu compta amb unes normes de convivència, per tal de promoure el benestar i protegir, en el marc de les activitats que es porten a terme, els drets de les noies, adolescents i joves que participen a les activitats.

El contingut d’aquestes normes està regulat en la Llei14/2010, de 27 de maig, dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència i en la Llei 33/2010, de 1 d’octubre, de polítiques de joventut. Aquestes normes, que han estat aprovades per la Junta Directiva, estan a la seu del Club a la disposició de qui vulgui consultar-les

CALIU

GALERIA D’IMATGES

MULTIMEDIA

Darrera activitat